آظٌـنٌ آنٌ آلَبّـعَض

ٵ̷ ع̷ٍت̷ز̷ٵ̷ ل̷

Conquerors: Golden Age

آظٌـنٌ آنٌ آلَبّـعَضـ آصِـبّـحً ـو بّحً ـآجَ ـهِ لَلَتُجَ ـآهِلَ قَلَيّلَآ.. لَيّعَلَلَمِـوُ كَمِـ كَآنٌ آهِتُمِـآمِـنٌآ بّـهِمِـ جَ ـمِـيّلَآ..
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
# #

Popular Comments

All Comments

Download and share your expertise!

Android Download
App Store