لُآ يَعٌرفُوُنْ عٌنْ

👑كوموود👑

لُآ يَعٌرفُوُنْ عٌنْڪ شُيَئآ....
لُآ يَعٌرفُوُنْ مْآقٌآڛيَٺ ،مْآعٌآنْيَٺ،،لُآيَعٌرفُوُنْ عٌنْ صًٻرڪ آلُطُوُيَل....
وُآلُآعٌيَآء وُعٌنْآئڪ آلُطُوُيَل،،لُآيَعٌرفُوُنْ مْآٺريَڊ،
لُڪنْ آلُڄمْيَعٌ يَٺڊځلُ فُيَ قٌرآرآٺڪ

Popular Comments

All Comments

Download and share your expertise!

Android Download
App Store